2010. május 15., szombat

Gondolatok a gyerekkönyv illusztrációkról ...

" ... nem mindegy, hogy mit lát, mit hall és mit olvas gyermekünk. 
Sőt! Ahhoz, hogy gyermekeinkből művészetértő és a művészetet, 
olvasást szerető felnőtté váljék, nagyon komolyan kell vennünk, 
hogy az, amit lát, hall és néz jó minőségű legyen."
                                                                              Németh Eszter

"Adjunk a gyermekeknek tehát remekműveket (!)"
                                                              Petrolay Margit